Spośród wniosków opiniowanych przez Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, nominację do nagrody uzyskały trzy osoby. Za rozprawę habilitacyjną „Geny modyfikujące ryzyko zachorowania na raka piersi i jajnika” wyróżniona została dr hab. n. med. Anna Jakubowska z Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Za rozprawę doktorską wyróżniona została dr Natalia Bednarz z Instytut Biologii Nowotworów w Hamburgu. Rozprawa „Characterisation of genetic aberrations potentially involved In prostate cancer cell dissemination” przygotowana została na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed pod kierunkiem prof. Krzysztofa Bielawskiego oraz w Instytucie Biologii Nowotworów UKE w Hamburgu pod kierunkiem prof. Burkharda Brandta. Druga nagrodzona rozprawa doktorska „Modelowanie struktury wybranych białek powiązanych z karcynogenezą” została wykonana przez dr Katarzynę Kokoszyńską w Samodzielnej Pracowni Bioinformatyki i Biologii Systemowej Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie pod kierunkiem doc. dr hab. n. med. Lucjana Wyrwicza.

Pełna lista osób nagrodzonych na stronie: http://bip.kprm.gov.pl/g2/2011_07/4881_fileot.pdf