W dniach 5-7 września 2011 r. odbyła się na terenie SGGW w Warszawie II Konferencja Ogólnopolska „Zwierzęta w Badaniach Naukowych”. Konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych Podlasa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników i obejmowała sesję poświęconą zwierzętom w badaniach neurologicznych i behawioralnych oraz zagadnieniom etycznym oraz nowej Dyrektywie Europejskiej dotyczącej doświadczeń na zwierzętach (2010/63/UE). Wykłady prowadzili wybitni polscy i zagraniczni specjaliści z danych dziedzin, przygotowano również warsztaty dotyczące przygotowania wniosków do Lokalnych Komisji Etycznych. Tematyka konferencji poświęcona została badaniom prowadzonym zwierzętach laboratoryjnych i gospodarskich, zwierzętach modelowych - modyfikowanych genetycznie oraz zwierzętach dziko żyjących.