Nagroda Nobla z chemii w 2012 r.

 

Nagrodę Nobla z chemii w 2012 roku uzyskali wspólnie dwaj uczeni z USA, Robert  Lefkowitz z Uniwersytetu Duke w Durham w Północnej Karolinie oraz Brian Kobilka z Uniwersytetu Stanforda w Palo Alto w Kalifornii. Nagrodzone zostały badania nad rodziną receptorów błonowych powiązanych z białkiem G (G protein-coupled receptors - GPCRs). Pozwoliły poznać oraz zrozumieć bardzo szerokie zaangażowanie receptorów tej rodziny w procesy biologiczne. Obaj uczeni pokazali istotną rolę GPCR w koordynacji wielu zjawisk fizjologicznych, jak widzenie, węch, smak, dotyk oraz przeciwdziałanie infekcjom. Poznanie zachodzących w tych białkach charakterystycznych zmian konformacyjnych pod wpływem wiązania ligandu, warunkujących m. in. wiązanie białka G, pozwoliło poznać mechanizm aktywacji GPCR. Znaczenie tych odkryć dla medycyny trudno przecenić. Około 30 do 50% wszystkich leków dostępnych na rynku działa poprzez te receptory. Badania obu uczonych otworzyły ogromne możliwości produkcji potencjalnych nowych leków, których niepożądane działania uboczne byłyby niewielkie.

     

Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska  

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu