Prof. dr hab. n. med. Wanda Horst-Sikorska, 1956-2013

  

     W wielu 57 lat tragicznie zmarła prof. dr hab. Wanda Horst-Sikorska, profesor zwyczajny, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Prodziekan do spraw Kształcenia Podyplomowego Wydziału Lekarskiego II w latach 1999-2005, współtwórca medycyny rodzinnej w Polsce, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej dla województwa wielkopolskiego, członkini wielu towarzystw i rad naukowych oraz komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Od 2011 r. była członkiem Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN.

    

     Była promotorem 11 rozpraw doktorskich. W bazie danych NCBI zamieszone są 53 prace. Prof. Wanda Horst-Sikorska od początku swojej pracy zawodowej współpracowała z prof. Ryszardem Słomskim w głównie w zakresie osteoporozy, ale również cukrzycy typu II i raka nadnercza, w wyniku której w latach 1989-2013 powstało 16 prac.

        
     W osobie Pani Profesor nauka polska straciła doskonałego lekarza, cenionego naukowca, wychowawcę i oddanego nauczyciela wielu roczników studentów i lekarzy. Pogrzeb odbył się 16 stycznia 2013 r. o godz. 14:00 na cmentarzu przy ul. Lutyckiej w Poznaniu.