Witamy na stronie głównej Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk.

 

W kadencji 2016-2020 Komitet skupia, wybranych drogą ogólnopolskich wyborów, 36 osób, w tym 7 pracowników jednostek PAN, 17 szkół wyższych, 10 instytutów resortowych i 2 innych jednostek. Komitet skupia naukowców związanych z biologią nowotworów, mikroskopią, genetyką medyczną, biologią zwierząt doświadczalnych, biologią molekularną, biologią rozrodu, biologią starzenia oraz patologią molekularną. Ponieważ niniejsza strona internetowa przeznaczona jest do upowszechniania najnowszych informacji związanych z działalnością Komitetu, do jej tworzenia oraz korzystania z niej zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, nie tylko członków Komitetu.

 

Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, ściśle powiązanej z medycyną, kontynuuje działalność w ramach Wydziału V Nauk Medycznych.

 
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski