29.10.2007. W obszarze nauk przyrodniczych i medycznych nagrodę FNP uzyskał prof. dr hab. Włodzimierz J. Krzyżosiak z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu za odkrycie mechanizmu selektywnego wyciszania informacji genetycznej mogącej prowadzić do chorób neurodegeneracyjnych.

Komentarz prof. dr hab. Jacka Zaremby, czł. koresp. PAN, kierownika Zakładu Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Wartość naukowa badań prowadzonych przez Prof. dr Włodzimierza Krzyżosiaka i Jego Zespół zasługuje na najwyższe uznanie. Posługując się najnowocześniejszymi technikami analizy molekularnej autorzy przeprowadzili prace doświadczalne polegające na swoistym wyciszaniu zmutowanych genów z ekspansją trójnukleotydowych powtórzeń. Ekspansja ta równoznaczna z tzw. mutacjami dynamicznymi jest przyczyną około 20 ciężkich chorób neurodegeneracyjnych u człowieka. Praca włącza się efektywnie w nurt najbardziej zaawansowanych badań podstawowych zmierzających do wykrycia skutecznej terapii genowej tych chorób. Analizowane strategie terapeutyczne polegały na wykorzystaniu krótkich zsyntetyzowanych cząstek kwasów nukleinowych: krótkich interferujących cząstek RNA (siRNA), oligodeoksyrybonukleotydów o właściwościach katalitycznych (DNAzymy) lub oligonukleotydów antysensownych (AS-ODN). Projektowane cząsteczki kwasów nukleinowych były nacelowane na zidentyfikowane uprzednio regiony SNP i STR zmutowanych genów SCA1, SCA3, oraz HD (IT15). Wykorzystując cząsteczki siRNA celowane na regiony powtórzeń w liniach komórkowych zawierających zmutowane geny badacze uzyskali swoiste wyciszenie allelu z ekspansją powtórzeń. Jest to znakomity sukces badawczy, przynoszący nadzieję na skuteczną terapię wymienionych chorób – najpierw u transgenicznych zwierząt doświadczalnych, a następnie u człowieka (!) O poziomie uzyskanych wyników prac eksperymentalnych najlepiej świadczy wysoka ranga czasopism, w których zostały opublikowane (łącznie 8 publikacji; uwieńczenie stanowi publikacja zamieszczona w Molecular Cell, 2007, 25,1-12).