W dniach 23-27 czerwca 2008, 30 czerwca - 4 lipca 2008 oraz 25-29 sierpnia 2008 r. odbyły się trzy edycje XX Szkoły Letniej „Postępy Biologii Molekularnej” organizowanej przez Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, Katedrę Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN oraz Fundację na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN. Organizatorem był prof. Ryszard Słomski z zespołem współpracowników.
Zajęcia Szkoły Letniej obejmowały wykłady i zajęcia praktyczne, prowadzone przez diagnostów laboratoryjnych i specjalistów w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej. Za uczestnictwo w Szkole można było uzyskać 41 punktów edukacyjnych. Uczestnicy Szkoły Letniej otrzymali materiały pomocnicze zawierające wszystkie wykłady, wyniki uzyskane w trakcie doświadczeń na swoim DNA, jak również trzy nowo wydane książki, „Analiza DNA - Teoria i Praktyka” (red. R. Słomski, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, str. 1-573, 2008) zawierające szczegółowe opisy prowadzonych doświadczeń, „Od genomu tura po ksenotransplantacje” (red. Z. Smorąg, R. Słomski, J.A. Modliński. Wyd. OWN, Poznań, str. 1-182, 2008) oraz „Czy tur powróci do polskich lasów?” (red. A.M. Dzieduszycki, M.S. Ryba, R. Słomski, Wyd. Bibliotheca Thurcoviana, Turek, 1-135, 2008).
Obiektem badawczym był DNA uczestników oraz DNA zwierząt i roślin, a metody analityczne zaprezentowano w taki sposób, aby mogły być bezpośrednio wdrożone w laboratoriach uczestników kursu. Zademonstrowane zostały metody i etapy pobrania materiału, prawidłowego oznaczenia próbki, transportu i przechowywania DNA. Wszystkie badania przeprowadzono na RNA i DNA uczestników Szkoły, a uzyskane wyniki zostały dobrze udokumentowane i przekazane uczestnikom. Przedstawiono metody umożliwiające ocenę DNA, syntezę cDNA, różne warianty metody PCR (PCR-RFLP, PCR-SSCP, PCR-HD, PCR w czasie rzeczywistym, PCR-RAPD, PCR-multipleks), namnażanie całego genomu, sekwencjonowanie DNA na sekwenatorze kapilarnym, sekwencjonowanie w czasie rzeczywistym, klonowanie, hybrydyzację z sondami molekularnymi, zastosowanie metody MLPA do oznaczania duplikacji i delecji oraz izolacji DNA wykopaliskowego. Uczestnicy mieli możność zapoznać się z najnowszym sprzętem, będącym na wyposażeniu Instytutu Genetyki i Człowieka PAN i Katedry Biochemii i Biotechnologii UP, umożliwiającym znaczne skrócenie i ułatwienie dotychczas stosowanych metod badawczych.
Wykłady Szkoły Letniej miały charakter otwarty i uczestniczyło w nich ponad 150 osób, natomiast zajęcia praktyczne prowadzone były dla 122 uczestników reprezentujących uniwersytety (11), uczelnie medyczne (42), jednostki PAN (22), uczelnie rolnicze (3), instytuty (10), firmy (3), Studium Medycyny Molekularnej (5), Akademie Wychowania Fizycznego (1), inne instytucje państwowe (14) i osoby prywatne (6). Podczas XX Szkoły Letniej wykłady poświęcono najnowocześniejszym metodom badania kwasów nukleinowych i białek, które były przedstawiane przez osoby aktywnie powiązane z przedstawianymi przez siebie zagadnieniami. Wykłady dotyczyły właściwości i wykorzystania kwasów rybonukleinowych, postępów genetyki molekularnej, reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), sekwencjonowania DNA, nowych technologii znaczników fluorescencyjnych, chorób dziedzicznych psa i modelowych terapii genowych, pirosekwencjonowania, zastosowania sond molekularnych, przykładów diagnostyki molekularnej chorób człowieka, transgenezy i klonowania zwierząt oraz PCR w czasie rzeczywistym, problemów związanych z GMO czy analizy starożytnego DNA. Pozostałe wykłady związane były z prezentacją nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego.
W dwudziestu przeprowadzonych dotychczas Szkołach uczestniczyły ogółem 859 osób. Sponsorami i współorganizatorami szkoły były firmy Alab, CytoGen-Polska, General Electric Healthcare Life Sciences, ELKABE, Hartmann Analytic GmbH, HVD Holding AG, Lab Empire S.C., Meranco, Polygen, Roche Diagnostics Polska, Sarstedt, Sigma-Aldrich, Syngen Biotech i TibMolBiol, które dostarczyły materiały, sprzęt i odczynniki do zajęć praktycznych.Prof. dr hab. Ryszard Słomski