W dniach 18-19 września 2008 r. odbyła się w Warszawie konferencja „Zwierzęta w badaniach naukowych". Konferencja adresowana do eksperymentatorów, hodowców i opiekunów zwierząt doświadczalnych i poświęcona była różnym aspektom wykorzystania organizmów zwierzęcych w badaniach naukowych o szerokim spektrum medycznym, hodowlanym, behawioralnym i ekologicznym. Konferencja umożliwiła spotkanie naukowców reprezentujących różne kierunki wiedzy, wymianę poglądów i sposobów podejścia do eksperymentów z wykorzystaniem zwierząt. Konferencja odbyła się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora SGGW, Dyrektora Centrum Onkologii - Instytutu, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, Komisji Biologii Zwierząt Doświadczalnych, Krajowej Komisji Etycznej oraz Polskiego Towarzystwa Genetycznego. W ramach konferencji poruszano stan zdrowotny zwierząt i warunki środowiskowe a wyniki eksperymentu; zwierzęta laboratoryjne w eksperymentach naukowych; modele zwierząt doświadczalnych; zagadnienia etyczne i przepisy prawne dotyczące doświadczeń na zwierzętach; zwierzęta modelowe - organizmy modyfikowane genetycznie oraz inne zwierzęta kręgowe i bezkręgowce oraz metody alternatywne. Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.coi.waw.pl/konf2008.