XX International Congress of Genetics

XX Międzynarodowy Kongres Genetyki odbył się w Berlinie w dniach 12-17 lipca 2008 r. Stolica Niemiec po raz drugi w historii była miejscem obrad Kongresu – tutaj w 1927 r. odbył się piąty Kongres, pierwszy w okresie międzywojennym. Od tego czasu Kongres odbywa się na różnych kontynentach co 5 lat. Na miejsce kolejnego Kongresu w 2013 r. wybrano Kyoto w Japonii. Tegoroczny Kongres zorganizowano na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego (ICC). Ponad 2000 uczestników zebrało się, aby przedyskutować najnowsze odkrycia w genetyce i analizie genomów. Organizacja Kongresu zasługuje na duże uznanie, wzięło w nim udział sześciu laureatów nagrody Nobla, którzy wygłosili wykłady podczas ceremonii otwarcia Kongresu oraz podczas sesji plenarnych. Przewodniczący Kongresu, prof. Rudi Balling, dyrektor naukowy Helmholtz Centre for Infection Research w Brunszwiku w Niemczech, określił wydarzenie jako olimpijskie igrzyska nauki w Niemczech. W trakcie Kongresu wygłoszono 10 wykładów plenarnych, 54 wykłady na sesjach oraz przedstawiono 1400 komunikatów zjazdowych podczas sesji plakatowych. Uczestnicy na pewno mieli problemy z podjęciem decyzji, w której z sześciu równoległych sesji wziąć udział. Bardzo ciekawe były również dodatkowe spotkania grup roboczych np. Open Door Workshop: Utilising the Human Genome Sequence wspomagany przez Wellcome Trust Advanced Courses, prowadzony przez Wellcome Trust Sanger Institute, EBI i University of Cambridge.

Sesje naukowe dotyczyły najważniejszych zagadnień z zakresu genetyki, od badań komórek macierzystych, genetyki nowotworów, genetyki roślin, epigenetyki po zastosowanie inżynierii genetycznej w zwalczaniu głodu na świecie.

Podczas otwarcia Kongresu wykłady wygłosili trzej nobliści: Christiane Nuesslein-Volhard Mutating genomes: a historical perspective, Oliver Smithies From geles to genes oraz Mario Capecchi Modeling human disease in the Mouse from cancer to neuropsychiatric disorders. W kolejnych dniach również przemawiali laureaci nagrody Nobla: Phillip Sharp przedstawił wykład Gene regulation by small RNAs, Richard Axel mówił o Olfactory Perception, natomiast szósty noblista, Eric F. Wieschaus prezezentował zagadnienie Positional iformation and morphogen gradients in Drosophila: New data and New unanswered questions. Pozostałe wykłady plenarne wygłosili naukowcy o światowej renomie. Rudolf Jaenisch omawiał komórki macierzyste, pluripotencjalność i reprogramowanie jądra komórkowego, Elizabeth Blackburn przedstawiała zagadnienia związane z telomerami i telomerazą. Allan C. Spradling przedstawiał wykład Regulation of Drosophila stem cells by tissue niches związany z uzyskaniem nagrody Gruber Genetics Prize. Bardzo ciekawy wykład Erica Landera związany był z czytaniem genomu człowieka. Svante Pääbo przedstawiał współczesną wiedzę o genomie neandertalczyka, Yoshinori Ohsumi na przykładzie drożdży omówił zagadnienie autofagii. Natomiast Antoine Kremer przedstawiał związki genetyki i ekologii.

Na szczególną uwagę ze strony Niemiec zasłużyła sesja poświęcona eugenice, w 75 rocznicę ustanowienia przez Nazistów prawa zapobiegającego uzyskiwania obciążonego genetycznie potomstwa, podczas której prof. Andre Reis i prof. Wolfram Henn przedstawili oświadczenie niemieckich genetyków człowieka o odpowiedzialności za historię swojej dziedziny.

Uczestnicy przygotowali wiele doniesień w postaci plakatów, odbyły się dwie sesje plakatowe, cieszące się dużym zainteresowaniem. W przypadkach wielu ciekawych sesji wykładowych trudno było znaleźć wolne miejsce na sali wykładowej, a niekiedy wręcz organizatorzy zmuszeni byli dokonać transmisji multimedialnych do dodatkowych sal, aby umożliwić jak największej grupie zainteresowanych uczestnictwo w obradach. Można było spodziewać się dużo większej liczby uczestników z Polski, ze względu na bliskość Berlina tym bardziej, że trudno będzie oczekiwać wydarzenia z zakresu genetyki o tak znaczącej randze, w tak dogodnym dla nas miejscu. Może część osób uważała, że Berlin jest mało atrakcyjnym miejscem właśnie ze względu na bliskość i brak egzotyczności. Dobrze reprezentowany był Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, skąd przyjechało 15 osób.


Prof. dr hab. Ryszard Słomski
Przewodniczący Komitetu