dniach 16-20 marca 2009 r. obchodzony jest Światowy Tydzień Mózgu (Brain Awareness Week), którego celem jest propagowanie wiedzy o mózgu oraz budowanie społecznej świadomości na temat znaczenia badań układu nerwowego. Po raz kolejny Tydzień Mózgu będzie obchodzony w Krakowie i Lublinie. Po raz pierwszy odbędzie się w tym roku w Poznaniu. Głównym organizatorem jest Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN. Więcej informacji na stronie:
http://www.pan.poznan.pl/tydzien_mozgu/.