W dniu 12.05.2009 r. w Pałacu Tyszkiewiczów w Warszawie odbyło się sympozjum naukowe poświęcone wdrożeniu badań DNA do kryminalistyki. Sympozjum zorganizowano dla uczczenia 20 rocznicy wydania pierwszej opinii z badań DNA przez prof. dr hab. Ryszarda Słomskiego. Przy tej okazji uhonorowano prof. Słomskiego, poprzez wręczenie dyplomu Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego „Za wybitne zasługi na rzecz rozwoju polskiej biologii kryminalistycznej”. W sympozjum uczestniczyli wybitni przedstawiciele genetyki, kryminalistyki i prawa. Prof. Słomski wspominał o trudnych początkach badań DNA w Polsce. Przedstawił uwarunkowania wynikające z jednej strony z dobrego wdrożenia badań serologicznych i zgromadzenia odczynników do tych badań, a z drugiej braku kadry, odczynników i infrastruktury do badań DNA. Dzisiaj badania DNA są w pełni wdrożone i nadal rozwijane. Część pracowni prezentuje się bardo dobrze i nie odbiega od najwyższych standardów światowych.

Wykłady wygłosili prof. dr hab. Piotr Węgleński, były rektor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii UW, dr Aleksandra Tucholska-Lenart, wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz, kierownik Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Tadeusz Tomaszewski, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i kierownik Katedry Kryminalistyki UW, Jolanta Wujec z Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz prof. dr hab. Ewa Gruza z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego.Sympozjum cieszyło się dużym zainteresowaniem i było okazją do wspomnień i dyskusji.

Przygotowała sekretarz Komitetu, dr Marlena Szalata