Jako członkowie Prezydium Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Wydziału Nauk Medycznych PAN wyrażamy z jednej strony zażenowanie, a z drugiej oburzenie wystąpieniami eurodeputowanego prof. Macieja Giertycha na forum Europarlamentu oraz popierających go swoimi komentarzami w polskich mediach Romana Giertycha, Ministra Edukacji RP oraz Sekretarza Stanu w MEN Mirosława Orzechowskiego. Protest nasz wynika nie tylko z kwestionowania przez powyższe osoby teorii ewolucji, co je ośmiesza, ale bardziej niebezpieczne są sugestie ministrów edukacji dotyczące ewentualnej zmiany programów podręczników szkolnych.
Każdy naukowiec może mieć swoje poglądy, odbiegające nawet od większości i to jest jego prawo. Niemniej z chwilą objęcia stanowiska eurodeputowanego lub ministra rządu, osoba taka staje się reprezentantem narodu i państwa a więc nie jest upoważniona do głoszenia swoich „prywatnych” poglądów, które kompromitują nasze państwo. Nauka o ewolucji opiera się na udokumentowanych faktach i stale dostarcza nowych dowodów na stopniowy rozwój gatunków oraz człowieka i jest przedmiotem intensywnych badań na całym świecie, również w Polsce. Oficjalne negowanie ugruntowanych podstaw nauki o ewolucji świadczy o ignorancji lub dogmatyzacji poglądów, co uniemożliwia poznawanie prawdy.
Dlatego też uważamy, że kwestionowanie teorii ewolucji przez przedstawicieli państwa polskiego jest wysoce szkodliwe społecznie. Ponadto proponowanie przez Ministra Edukacji „dużej dyskusji” na temat teorii ewolucji tak, aby w programach szkolnych pojawiły się „właściwe” teorie naukowe kształtujące światopogląd uczniów budzi sprzeciw. Analogicznie można by wywołać w Polsce „dużą dyskusję” o teorii Kopernika lub kwestionować rolę DNA jako nośnika informacji genetycznej.

Prezydium Komitetu:

Prof. J. Limon, czł. koresp. PAN i PAU
Prof. J. Zaremba, czł. koresp. PAN
Prof. J. Stachura, czł. koresp. PAN
Prof. R. Słomski