Społeczność naukowa oraz Polska Akademia Nauk poniosły niepowetowaną stratę. W dniu 10 sierpnia 2009 r. zmarł prof. Jan Steffen, czł. rzeczywisty PAN, członek Prezydium PAN w latach 1992-1998, członek Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN oraz Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN, kierownik Zakładu Immunologii Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. W latach 1999-2003 przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu. W latach 2007-2008 przewodniczący Zespołu Krajowego Programu Badań Naukowych MNiSzW, wieloletni członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego.

Prof. Jan Steffen był wybitnym specjalistą w dziedzinie genetyki, immunologii i onkologii doświadczalnej. Prowadząc Program Rządowy Zwalczania Chorób Nowotworowych w sposób znaczący przyczynił się do rozwoju walki z tymi chorobami w Polsce.

Do szczególnych osiągnięć naukowych prof. J. Steffena należą badania nad znaczeniem diagnostycznym i rokowniczym cytokin IL-6 i IL-8 oraz wolnych receptorów TNF w surowicy w niektórych chorobach nowotworowych, takich jak mięsaki kości i tkanek miękkich oraz rak płuca i jajnika. Prof. Steffen opracował także metodę długotrwałej hodowli limfocytów, wykazał również częstsze występowanie nosicielstwa tzw. mutacji słowiańskiej genu NBS-1 w populacji chorych na raka piersi, raka jelita grubego oraz czerniaka.
Prof. Steffen w latach 1998-2000 reprezentował Polską Akademie Nauk w Europejskiej Radzie Badań Medycznych, był członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Wojciech Kostowski
Przewodniczący Wydziału Nauk Medycznych PAN

Uroczystości pożegnalne odbędą się 18 sierpnia 2009. W godz. 9.30-10 trumna Profesora będzie wystawiona w kaplicy Centrum Onkologii. O godz. 11.30 rozpocznie się msza w Kościele w Pyrach, po czym nastąpi wyprowadzenie na cmentarz w Pyrach.