W dniu 19 listopada 2009 r. w godzinach od 8.30-19.00 odbędzie się w sali wykładowej im. Święcickiego w Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach konferencja poświęcona badaniom z wykorzystaniem mikromacierzy. Konferencja organizowana jest przez Komisję Patologii Molekularnej Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN reprezentowaną przez prof. dr hab. Jolantę Kupryjańczyk i prof. dr hab. Barbarę Jarząb. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Konferencja Komisji Patologii Molekularnej
Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

MIKROMACIERZE W BADANIU EKSPRESJI GENÓW:
NARZĘDZIE W NAUKACH PODSTAWOWYCH I KLINICZNYCH

P.T. Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej „Mikromacierze w badaniu ekspresji genów: narzędzie w naukach podstawowych i klinicznych” organizowanej w dniu 19 listopada 2009 roku przez Komisję Patologii Molekularnej Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN. Obrady będą się odbywać w godzinach 8.30-19.00 w sali wykładowej im. Święckiego w Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach. Zarezerwowaliśmy dla Państwa miejsca noclegowe w Hotelu Leśnym, istnieje możliwość rezerwacji noclegu zarówno z środy na czwartek jak i z czwartku na piątek. Do dyspozycji Państwa podstawimy rano autobus do Instytutu Onkologii.

Będziemy zobowiązani, jeśli zechcą Państwo zgłosić swoje uczestnictwo i potrzeby hotelowe do 5 listopada, gdyż do tego czasu musimy ostatecznie potwierdzić rezerwacje. Ze względu na ograniczoną pojemność sali konferencyjnej nie będziemy mogli przyjąć więcej niż 60 uczestników, dlatego członków Komisji Patologii Molekularnej i członków Komitetu Genetyki Człowieka PAN bardzo prosimy o potwierdzenie swojego udziału w Konferencji.

Prosimy o dokonywanie rejestracji drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tych z Państwa, którzy nie są członkami Komitetu lub Komisji i nie należą do grona wykładowców Konferencji, prosimy o dokonanie opłaty rejestracyjnej w wysokości 60 PLN na konto:

Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej na rzecz Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej –Curie Oddziału w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

nr 19 1050 1285 1000 0002 0213 7253 z dopiskiem MIKROMACIERZE

Zapraszamy do Gliwic !

W imieniu organizatorów


prof. dr hab. Jolanta Kupryjańczyk prof. dr hab. Barbara Jarząb


Konferencja Komisji Patologii Molekularnej
Komitetu Genetyki Człowieka
i Patologii Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk

MIKROMACIERZE W BADANIU EKSPRESJI GENÓW:
NARZĘDZIE W NAUKACH PODSTAWOWYCH I KLINICZNYCH

Konferencja organizowana jako sympozjum satelitarne w ramach
Gliwickich Spotkań Naukowych 2009*

Czwartek 19 listopada 2009

Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział Gliwice

Sala im. Święckiego

SPOTKANIE PRZEDKONFERENCYJNE 8.30-9.30
Metody analizy danych o ekspresji genów z mikromacierzy

Przewodniczący: Prof. A. Świerniak

Krzysztof Fujarewicz (Gliwice): Nadzorowane metody selekcji genów: problem optymalnego rozróżnienia dwóch klas

Sebastian Student (Gliwice): Selekcja genów w analizie danych mikromacierzowych: rozróżnienie więcej niż dwóch klas za pomocą wieloklasowego klasyfikatora SVM

Michał Świerniak (Gliwice): Analiza grup genów jako narzędzie drążenia danych mikromacierzowych

Aleksandra Pfeifer (Gliwice): Nienadzorowane i nadzorowane metody analizy jako narzędzie do interpretacji zmienności w zbiorze danych

Michał Jarząb(Gliwice): Źródła artefaktów w analizie danych mikromacierzowych

Przerwa na kawę 9.30-9.45

* Program Spotkań Gliwickich w załączeniu

OTWARCIE KONFERENCJI 9.45 – 10.00

Jolanta Kupryjańczyk, Przewodnicząca Komisji Patologii Molekularnej:
Otwarcie Konferencji

Barbara Jarząb (Gliwice): Wprowadzenie

Andrzej Świerniak (Gliwice): Wizje, wyzwania i problemy w analizie danych mikromacierzowych: podsumowanie spotkania przedkonferencyjnego

Sesja 1. 10.15 -11.45

ANALIZA PROFILU EKSPRESJI W BADANIACH PODSTAWOWYCH -
JAK TWORZYĆ HIPOTEZY DO ANALIZ KLINICZNYCH

Wykład wprowadzający

Michał Korostyński (Kraków): Farmakogenomika uzależnień lekowych i narzędzia
dla jej analizy

Magdalena Olbryt (Gliwice): Profile ekspresji genów w komórkach nowotworowych
w warunkach hipoksji in vitro

Jacek J. Pietrzyk, Mirosław Bik-Multanowski, Przemko Kwinta (Kraków): Poszukiwanie genów niedotlenienia na modelu mysim

Karolina Seta, Magdalena Nowakowska, Urszula Lewandowska, Elżbieta Płuciennik, Maciej Żelazowski i Andrzej K. Bednarek (Łodź): Profilowanie zmian ekspresji genów indukowanych przez gen supresorowy nowotworów WWOX w linii komórkowej raka piersi MDA-MB-231

Wiesława Widłak (Gliwice): Zastosowanie mikromacierzy promotorowych
i ekspresyjnych do badania aktywności czynnika transkrypcyjnego Hsf1 (Heat shock factor 1) w różnych typach komórek

Katarzyna Lisowska, Marek Rusin (Gliwice): Wpływ różnych nośników DNA na profil ekspresji transfekowanych komórek oraz niespodzianki związane z błędnymi annotacjami Affymetrix

Sesja 2. 12.00.- 13.00

PREZENTACJA POLSKICH PRACOWNI MIKROMACIERZOWYCH

- Collegium Medium UJ, Instytut Pediatrii, Kraków, Mirosław Bik-Multanowski

- Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa, Marta Prymakowska-Bosak

- Instytut Hematologii i Transfuzjologii i Centrum Onkologii- Instytut w Warszawie, Katarzyna Borg

- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Michał Jank

- Uniwersytet Medyczny, Łódź, Andrzej Bednarek

- Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Luiza Handschuh

- Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej
w Sosnowcu, Urszula Mazurek

- Centrum Onkologii- Instytut, Oddział Gliwice, Małgorzata Oczko-Wojciechowska

Prezentacja każdej Pracowni max. 3-5 min.

13.00 – 14.00:

LUNCH i DYSKUSJE PRZY POSTERACH

Sesja 3. 14.00 – 15.45

BADANIE TRANSKRYPTOMU KOMÓREK KRWI:
NA POGRANICZU BADAŃ PODSTAWOWYCH i KLINIKI

Bożena Kamińska (Warszawa): Stan zapalny a nowotwory - zastosowanie analizy profili ekspresji genów i ścieżek sygnałowych do rozstrzygnięcia starego dylematu

Magdalena Chechlińska, Jan Konrad Siwicki, Monika Gos, Małgorzata Oczko-Wojciechowska, Michal Jarzab, Aleksandra Pfeifer, Barbara Jarzab, Jan Steffen

(Warszawa, Gliwice): Geny związane z wyjściem z cyklu komórkowego

Jolanta Jura (Kraków): Identyfikacja nowych genów w modelowym stanie zapalnym

Luiza Handschuh (Poznań): Profil ekspresji genów w ostrej białaczce szpikowej

Jan Styczyński, Michał Jarząb (Bydgoszcz, Gliwice): Profil ekspresji genów oporności na cytostatyki w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci

Joanna Rzeszowska (Gliwice): Mechanizmy modelujące odpowiedź komórki na promieniowanie jonizujące

Sesja 4. 15.45 – 19.00

BADANIE TRANSKRYPTOMU NOWOTWORÓW – NIEZBĘDNE NARZĘDZIE KLINICYSTY I PATOLOGA ERY POSTGENOMOWEJ

Ewa Grzybowska (Gliwice): Weryfikacja wyników z mikromacierzy ekspresyjnych
w zakresie typów histologicznych raka jajnika


Katarzyna Lisowska (Gliwice): Eksploratywna nienadzorowana analiza profilu ekspresji genów surowiczego raka jajnika


Łukasz Szafron (Warszawa): Weryfikacja wyników z mikromacierzy ekspresyjnych
w zakresie czynników prognostycznych w raku jajnika - problemy metodyczne


Marcin Skrzypski, Jacek Jassem (Gdańsk): Prognostyczne profile ekspresji mRNA
i mikroRNA oceniane metodą RT-PCR we wczesnym niedrobnokomórkowym
raku płuca

Michał Jarząb, Jacek Jassem (Gliwice, Gdańsk): Przewidywanie rozsiewu w niskoza-awansowanym raku płuca na podstawie profilu ekspresji genów ocenianego na podstawie badania mikromacierzowego

Magdalena Skrzypczak, Krzysztof Goryca, Tymon Rubel, Jerzy Ostrowski (Warszawa): Krytyczna ocena możliwości wykorzystania mikromacierzy ekspresyjnych
w poszukiwaniu molekularnych zaburzeń w nowotworach jelita grubego

Magdalena Kowalewska, Jakub Radziszewski, Krzysztof Goryca, Mateusz Bujko, Małgorzata Oczko-Wojciechowska, Michał Jarząb, Mariusz Bidziński, Janusz Aleksander Siedlecki (Warszawa, Gliwice): Identyfikacja markerów molekularnych przerzutów płaskonabłonkowego raka sromu do węzłów chłonnych na podstawie analizy
profili ekspresji
genów

Sesja 5. 17.45 – 18.45


DYSKUSJA PANELOWA I OMÓWIENIE SESJI POSTEROWEJ

19.00 Zakończenie Konferencji