Laureaci Nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2008

W 2009 r. Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej zaopiniował wnioski kandydatów do Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Miło poinformować, że Nagrodę za najlepszą rozprawę habilitacyjną pt. „Wybrane aspekty dziedzicznej predyspozycji do raka gruczołu krokowego i nowotworów innych narządów” uzyskał dr hab. Cezary Cybulski z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Nagrodzona została również rozprawa doktorska dr Ewy T. Piotrowskiej z Uniwersytetu Gdańskiego, pt. „Możliwość przewidywania na podstawie badań molekularnych stopnia zaawansowania i przebiegu genetycznie uwarunkowanych chorób z grupy mukopolisacharydoz oraz poszukiwanie nowych metod ich leczenia”, której promotorem był prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn.