W dniu 21 października 2009 r. w godz. od 13.00 do 15.00 odbyło się w Sali Staszica Pałacu Staszica w Warszawie posiedzenie Komisji Biologii Starzenia PAN połączone z Sesją Naukową pt: “Jak starzeje się mózg ?”. Wykład pani prof. dr hab. Joanna Strosznajder z Zakładu Komórkowej Transdukcji Sygnału Instytutu Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie dotyczył „Mechanizmów molekularnych zaburzeń poznawczych w procesie starzenia i nowych strategii terapeutycznych”. Pani doc. dr hab. Grażyna Niewiadomska z Pracowni Badań Przedklinicznych Chorób Neurodegeneracyjnych Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie omawiała „Farmakologiczne modelowanie ludzkich zespołów otępiennych typu tauopatii”, a dr hab. Anna Kowalska z Zakładu Funkcji Kwasów Nukleinowych Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu przedstawiła wykład dotyczący „Defektów genetycznych przyspieszających starzenie się mózgu”. Wykłady wzbudziły duże zainteresowanie słuchaczy o czym mogła świadczyć ożywiona i ciekawa dyskusja. Sesja została zorganizowana przez panią dr hab. Annę Kowalską z Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. Zapraszamy na kolejne spotkanie planowane już w pierwszej połowie 2010 r.