W dniach 9-10 września 2010 r. odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Zwierzęta laboratoryjne wczoraj, dziś jutro z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Komisji Biologii Zwierząt Doświadczalnych. Organizatorami Konferencji są Komisja Biologii Zwierząt Doświadczalnych PAN Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej, Wydział VI PAN oraz Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mossakowskiego PAN. Konferencja poświęcona jest różnym aspektom wykorzystania organizmów zwierząt w badaniach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów medycznych, hodowlanych, behawioralnych, ekologicznych i etycznych. Więcej informacji na stronie http://www.konferencjafalenty.pl/.