W dniach od 12 do 15 września 2010 r. odbędzie się w Lublinie III Polski Kongres Genetyki. Organizatorami konferencji są Polskie Towarzystwo Genetyczne, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a współorganizatorami, Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Więcej informacji na stronie http://pkg2010.umcs.lublin.pl/.