Pani prof. dr hab. n. med. Irena Hausmanowa-Petrusewicz z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN uzyskała nominację do nagrody Prezesa Rady Ministrów za ogromny dorobek o wybitnej wartości naukowej i aplikacyjnej. Laureatka charakteryzuje się niezwykłą dociekliwością naukową, kreatywnością, umiejętnością wykorzystywania najnowocześniejszych metod badawczych oraz znajomością i innowacyjnością warsztatu badawczego. Stworzyła zespół wybitnych naukowców oraz ośrodek naukowy o zasłużonym międzynarodowym prestiżu. Pani prof. dr hab. n. med. Irena Hausmanowa-Petrusewicz uzyskała liczne wysokie krajowe i zagraniczne odznaczenia za działalność naukową, doktorat honoris causa Uniwersytetu im. Pasteura w Strasburgu, jest honorowym członkiem 14 towarzystw naukowych, m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Neurologicznego, Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Elektrodiagnostycznej, Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych i Światowej Federacji Neurologicznej.