W 2010 r. dr Milena Sokołowska z Zakładu Immunopatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uzyskała prestiżową nagrodę za rozprawę doktorską „Rola cytozolowej fosfolipazy A2 w patogenezie zapalenia w drogach oddechowych”. Dr Sokołowska była nominowana do nagrody z naszego Komitetu. Promotorem rozprawy był dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Rafał Pawliczak, pracę recenzenzowali dr hab. med. Joanna Chorostowska-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz dr hab. prof. nadzw. Piotr Rieske z UM w Łodzi.