W dniu 8 kwietnia 2011 r. odbędzie się w Poznaniu konferencja poświęcona rozwojowi biologii molekularnej dla potrzeb diagnostyki medycznej. Specyfika konferencji będzie obejmowała zrozumienie patomechanizmów rozwoju niektórych chorób, wskazanie grup ryzyka oraz indywidualizację stosowanej terapii ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w ginekologii i położnictwie. Celem konferencji jest wskazanie, że badania molekularne są przydatne dla praktykujących lekarzy ginekologów i położników. Więcej informacji na stronie http://www.farmakologia-kliniczna.pl/ftp/konf_gin.pdf.