W dniach 14-18 marca 2011 r. odbędzie się w siedzibie Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu 3. Tydzień Mózgu (Brain Awareness Week). Organizatorzy - Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz Instytut Genetyki Człowieka PAN przygotowali ciekawy program poświęcony zagadnieniom związanym ze sposobem podejmowania przez mózg decyzji i psychologii umysłu. Część wykładów poświęcona będzie zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży oraz ewolucji i cechom funkcjonalnym mózgu. Wykłady przedstawiane będą w sposób przystępny przez wybitnych specjalistów z wiodących ośrodków krajowych. Konferencja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska poznańskiego. Wykład inauguracyjny pt. „Czy uzależnienia oszukują mozg?” przedstawi prof. dr hab. Wojciech Kostowski, członek korespondent PAn, przewodniczący Wydziału V Nauk Medycznych. Pierwszy dzień zakończy koncert muzyki perkusyjnej. Więcej informacji na stronie: http://www.pan.poznan.pl/tydzien_mozgu.