Na posiedzeniu Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN w dniu 14 grudnia 2010 r. bardzo ciekawy wykład poświęcony współżyciu człowieka i myszy przedstawił prof. dr hab. Arkadiusz Miążek z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. W ostatnim stuleciu doszło do zmiany spojrzenia na mysz domową (Mus musculus) w związku z wykorzystaniem myszy jako organizmu modelowego w badaniach genetycznych i biomedycznych. Myszy są obecnie bardzo szeroko badane, a pierwsze spostrzeżenia pochodzą z 1937 r., kiedy to w tygodniku Life wskazano możność prowadzenia badań na myszach dla poznania fizjologii człowieka, wprowadzając sformułowanie, że cykl życiowy myszy to „ cykl życiowy człowieka, w miniaturze”. Badania molekularne i sekwencjonowanie DNA potwierdziły wysoką zachowawczość ewolucyjną i funkcjonalną genów człowieka i myszy. Wprowadzono wiele modeli badawczych myszy opierając się na wyłączeniu określonych genów myszy w celu odtworzenia konsekwencji fizjologicznych obserwowanych u pacjentów dotkniętych chorobami genetycznymi. Od lat osiemdziesiątych wykładniczo wzrasta liczba linii transgenicznych myszy. Niestety nie wszystkie mutacje wprowadzone w genomie myszy odzwierciedlają zmiany fenotypowe występujące od człowieka, może to wynikać z odmiennej u myszy kontroli ekspresji genów czy nawet doboru odpowiedniego szczepu myszy. Skupienie się na występowaniu sekwencji modyfikujących ekspresję genów u badanych szczepów myszy przyczyni się w przyszłości do zrozumienia róznej podatności na choroby i przełożenia danych do badań człowieka.