Aktualności i wydarzenia

 

Konferencja Analiza DNA - Praktyka

Poznań, 90-10.10.2014 r.

 

W dniach 9-10.10.2014 r. odbyła się w Poznaniu Konferencja Naukowa „Analiza DNA - praktyka” zorganizowana przez Stowarzyszenie Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polską Fundację na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN. W Konferencji, która odbyła się w siedzibie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, wzięło udział 150 uczestników ze Szczecina, Gdańska, Białegostoku, Bydgoszczy, Warszawy, Wrocławia, Sosnowca, Lublina, Krakowa, Rzeszowa, Giecza oraz Poznania i okolic.

W Konferencji uczestniczyły osoby zajmujące się analizą DNA ukierunkowaną na cele praktyczne. Obecnie bardzo wiele badań wykonywanych dla potrzeb medycznych włączyło do swojego zakresu badań analizę DNA. Powszechna dostępność do badań molekularnych nie jest jednak jednoznaczna z pełnym zrozumieniem poszczególnych etapów pracy, szczególnie w aspekcie prac prowadzonych w różnych dziedzinach. Uczestnicy Konferencji uzyskali certyfikat i 10 punktów edukacyjnych przyznanych przez Krajowa Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.

Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji przewodniczył prof. dr hab. Ryszard Słomski, przy współpracy z prof. dr hab. Jerzym Naskalskim, prof. dr hab. Agnieszką Seremak-Mrozikiewicz oraz prof. dr hab. Anną Latos-Bieleńską.

Podczas Konferencji przedstawiono wymogi prawne dotyczące medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania immunologiczne i genetyczne, prawne i jakościowe aspekty badań molekularnych opartych na analizie DNA, projektowanie, optymalizację i walidację metod badawczych opartych na PCR w czasie rzeczywistym, analizy molekularne DNA w wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych, badania DNA w nieswoistych chorobach zapalnych jelit, profilowanie farmakogenetyczne w medycynie spersonalizowanej, znaczenie badań polimorfizmów genetycznych u ciężarnych, zastosowanie FISH w hematoonkologii, badania DNA w chorobach neuromięśniowych, zastosowanie metod analizy DNA w immunologii klinicznej, badania DNA u bliźniąt, badania DNA w medycynie sądowej i kryminalistyce, badania genetyczne w sporcie, archeologię molekularną oraz badania DNA w biotechnologii.

Uczestnicy Konferencji otrzymali książkę pt. Analiza DNA – Praktyka, która ukazała się w przeddzień konferencji, w której zostały zamieszczone rozdziały przygotowane przez wykładowców. Wydruk książki został dofinansowany przez Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. Opisane w książce przykłady badań powstały we współpracy z firmami, które sponsorowały konferencję: ABO, ANALITYK, BLIRT, Dział DNA-Gdańsk, Elkabe, HVD, Kendrolab, Meranco, OpenExome oraz Sarstedt.

 

 


 

 

 

Nagroda Nobla z dziedziny Fizjologii lub Medycyny w 2013

 

      Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w 2013 otrzymali dr James E. Rothman, dr Randy W. Schekman i dr Thomas C. Südhof za odkrycie mechanizmu regulacji transportu pęcherzyków, głównego systemu transportu w naszych komórkach . Doprowadzili do zmiany naszego zrozumienia, w jaki sposób komórki eukariotyczne, z ich skomplikowanymi wewnętrznymi przedziałami, organizują przekazywanie cząsteczek przenoszonych w pęcherzykach do określonych przedziałów komórki, a także na zewnątrz komórki. Specyficzność dostarczania ładunków molekularnych jest niezbędne dla funkcjonowania i przetrwania komórek. Taka specyficzność jest wymagana do uwalniania neurotransmiterów w regionach presynaptycznych komórek nerwowych do przekazywania sygnału do sąsiedniej komórki nerwowej. Podobnie, specyficzność jest wymagana do eksportu hormonów, np. insuliny do powierzchni komórki. Podczas gdy wewnątrzkomórkowe pęcherzyki były od wielu lat uważane jako istotne składowe systemu transportowego, dokładny mechanizm, dzięki któremu pęcherzyki docierają do określonego celu i sposób ich fuzji z organellami lub błoną pozostawał tajemnicą. Praca trzech Laureatów z 2013 radykalnie zmieniło naszą wiedzę o tym aspekcie fizjologii komórki. Randy W. Schekman w oparciu o genetykę drożdży zidentyfikował zestaw genów krytycznych dla wymiany pęcherzykowej. Wskazał, że geny te są niezbędne do życia i mogą być podzielone na trzy kategorie regulujące różne aspekty transportu pęcherzyków. James E. Rothman zajął się podejściem biochemicznym i zidentyfikował białka, które tworzą funkcjonalny kompleks kontrolujący fuzję komórek. Białka na pęcherzyku i błonie docelowej wiążą się wykorzystując specyficzne układy, zapewniając precyzyjną dostawę ładunku cząsteczkowego do określonego przeznaczenia. Thomas C. Südhof zainteresował się kontrolą mechanizmu fuzji pęcherzyków. Wskazał mechanizm przez który jony wapnia wyzwalają uwalnianie neuroprzekaźników i zidentyfikował kluczowe elementy regulatorowe mechamizmu fuzji pęcherzyków.

         Rothman, Schekman i Südhof wspólnie zmienili sposób widzenia transport ładunku cząsteczek do określonych miejsc wewnątrz i na zewnątrz komórki. Ich odkrycia tłumaczą wieloletnią zagadkę w biologii komórki, a także rzucają nowe światło na zaburzenia mechanizmu transportu, co może mieć szkodliwy wpływ i sprzyja rozwojowi chorób neurologicznych, cukrzycy i zaburzeń układu odpornościowego.

  

Fragment uzasadnienia przyznania Nagrody Nobla przez Instytut Karolinska

  

 

  

 

IV Polski Kongres Genetyki, Poznań 10-13.09.2013

 

     W dniach 10-13 września 2013 r. odbył się w Poznaniu IV Polski Kongres Genetyki. Kongres spotkał się z niebywałym zainteresowaniem uczestników – zgłosiły się 683 osoby, które przedstawiły swoje osiągnięcia w formie 530 streszczeń, w tym 171 wykładów. Miejscem obrad było Centrum Konferencyjno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjno-Naukowego był prof. dr hab. Tadeusz Rorat z Instytutu Genetyki Roślin PAN.

       Bardzo znaczącym wydarzeniem były wykłady plenarne: M. Surma i A. Latos-Bieleńska (Z dziejów polskiej genetyki), S. Mundlos (The regulome – the Next Frontier in Human Genetics), R. Siebert (From chromosome analysis to genome sequencing: genetic and epigenetic analysis in malignant lymphomas), A. Schnieke (Genetic engineering in livestock: Porcine cancer models), A. Houben (How to become and to stay selfish? Or, the origin and regulation of B Chromosomes), J. Malicki (Zebrafish and Man: Complementary Model Organisms?), G. Węgrzyn (Bakteriofagi lambdoidalne: stary model badawczy – nowe niespodzianki). Najliczniej reprezentowany był dział Genetyki Człowieka (190 plakatów), następnie działy Genetyki Zwierząt i Genetyki Roślin (po 82 plakaty) oraz dział Genetyki Mikroorganizmów (16 plakatów).

        Autorzy doniesień ustnych i plakatów przedstawili bardzo wiele nowości, jednakże szereg wystąpień ustnych można już było wysłuchać wcześniej, przy innych wydarzeniach naukowych. 

     Organizatorzy zadbali o uroczystą oprawę Kongresu, zapewnili posiłki i przygotowali uroczystą kolację w Iglicy, symbolu Międzynarodowych Targów Poznańskich.  

      Więcej informacji na stronie http://www.kongresgenetyki2013.pl/.

 

 

  

 

IV Polski Kongres Genetyki, Poznań 10-13.09.2013

 

       W dniach 10-13 września 2013 r. odbył się w Poznaniu IV Polski Kongres Genetyki. Kongres spotkał się z niebywałym zainteresowaniem uczestników – zgłosiły się 683 osoby, które przedstawiły swoje osiągnięcia w formie 530 streszczeń, w tym 171 wykładów. Miejscem obrad było Centrum Konferencyjno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjno-Naukowego był prof. dr hab. Tadeusz Rorat z Instytutu Genetyki Roślin PAN.

        Bardzo znaczącym wydarzeniem były wykłady plenarne: M. Surma i A. Latos-Bieleńska (Z dziejów polskiej genetyki), S. Mundlos (The regulome – the Next Frontier in Human Genetics), R. Siebert (From chromosome analysis to genome sequencing: genetic and epigenetic analysis in malignant lymphomas), A. Schnieke (Genetic engineering in livestock: Porcine cancer models), A. Houben (How to become and to stay selfish? Or, the origin and regulation of B Chromosomes), J. Malicki (Zebrafish and Man: Complementary Model Organisms?), G. Węgrzyn (Bakteriofagi lambdoidalne: stary model badawczy – nowe niespodzianki). Najliczniej reprezentowany był dział Genetyki Człowieka (190 plakatów), następnie działy Genetyki Zwierząt i Genetyki Roślin (po 82 plakaty) oraz dział Genetyki Mikroorganizmów (16 plakatów).

        Autorzy doniesień ustnych i plakatów przedstawili bardzo wiele nowości, jednakże szereg wystąpień ustnych można już było wysłuchać wcześniej, przy innych wydarzeniach naukowych.

        Organizatorzy zadbali o uroczystą oprawę Kongresu, zapewnili posiłki i przygotowali uroczystą kolację w Iglicy, symbolu Międzynarodowych Targów Poznańskich.

     Więcej informacji na stronie http://www.kongresgenetyki2013.pl/.

 

 

Subcategories