Aktualności i wydarzenia

Poznań, dnia 16.03.2018 r.
 
Uchwała nr 1/2018
z dnia 16 marca 2018 r.

Na posiedzeniu Plenarnym Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN została podjęta Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie prof. dr hab. n. med. Michałowi Wittowi Medalu im. Jędrzeja Śniadeckiego za wybitne osiągnięcia naukowe, działalność popularyzatorską na rzecz medycyny, działalność organizacyjną oraz działalność w poradnictwie genetycznym.
 
Prof. dr hab. Ryszard Słomski
Przewodniczący Komitetu

W dniach 22 do 24 marca 2017 r. odbyła się w Poznaniu 9. Międzynarodowa Konferencja Współczesnej Onkologii z serii Cancer the Challenge of XXI Century, poświęcona opartej o genom precyzyjnej immunoterapii i terapii celowanej. Konferencja jest organizowana przez the University of Texas MD Anderson Cancer Center Houston, USA, II Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu oraz Międzynarodowy Instytut Onkologii Molekularnej w Poznaniu. Partnerzy: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka oraz Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN. Zagadnienia poruszane na konferencji obejmowały genom nowotworów, szeroko ujęty genom nowotworów (PanCancer Genome), proteomikę nowotworów, translację genomiki nowotworów, transkryptomikę, proteomikę, metabolomikę oraz diagnostykę i precyzyjną onkologię. Kolejna część konferencji poświęcona była komórkom macierzystym nowotworów w zakresie biologii i teranostyki (ang. theranostics, połączenie diagnostyki i terapii), mikrośrodowisku nowotworów i precyzyjnej teranostyce, genomowi człowieka i precyzyjnej teranostyce. Kolejne zagadnienia obejmowały postępy w precyzji immunoterapii (przedklinicznej i klinicznej), adopcyjne terapie komórkowe (TIL, CAR ...) oraz inne nowe podejścia.
W organizację Konferencji zaangażowany był prof. Andrzej Mackiewicz wraz ze współpracownikami.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=604&p=4127

Analiza DNA - Praktyka. Red. R. Słomski, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 1-306, 2014

 

Książka „Analiza DNA – Praktyka” skierowana jest do osób zajmujących się analizą DNA ukierunkowaną na cele praktyczne. Powstała z inicjatywy prof. dr hab. Ryszarda Słomskiego, który jest profesorem zwyczajnym, kierownikiem Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zastępcą dyrektora ds. naukowych w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, biegłym sądowym z zakresu genetyki człowieka oraz specjalistą z zakresu genetyki laboratoryjnej. Profesor Słomski jest w kraju pionierem badań DNA dla potrzeb diagnostycznych oraz prekursorem upowszechnienia diagnostyki molekularnej. Jako pierwszy wykonał badania z zakresu odcisku genetycznego i amplifikacji DNA metodą PCR i zajmuje się diagnostyką molekularną chorób genetycznych, charakterystyką nowych genów człowieka, biotechnologią, badaniami medyczno-sądowymi i badaniem DNA z wykopalisk.

Wszystkie rozdziały w książce „Analiza DNA – Praktyka” zostały opracowane w zespołach zajmujących się rutynowo określoną tematyką i obejmują rys historyczny dotyczący wprowadzenia badań DNA w danej dziedzinie, przykłady wdrożenia badań DNA w praktyce wraz z przykładami wyników badań, w tym własnymi danymi. Nakreślono udział badań DNA w odniesieniu do innych badań oraz kierunki rozwoju badań w najbliższych latach. Książka „Analiza DNA – Praktyka” stanowi kontynuację „Analizy DNA – Teorii i Praktyki”, pod redakcją prof. Słomskiego, która ukazała się w nakładzie ponad 3000 egzemplarzy i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Uzyskała też Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszy podręcznik i skrypt akademicki w 2008 r.

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 7 lipca 2015 r. zmarła Pani Profesor Irena Hausmanowa-Petrusewicz, członek rzeczywisty PAN, nestorka polskiej neurologii, o historycznych zasługach dla rozwoju tej specjalności medycyny. Pani Profesor od podstaw stworzyła w Polsce kierunek nauk neurologicznych dotyczący schorzeń nerwowo-mięśniowych. Była wychowawczynią wielu pokoleń lekarzy neurologów i naukowców - neurobiologów. Stanowiła światowy autorytet; Jej publikacje ukazywały się w czasopismach o najwyższej renomie. Od wielu lat była członkiem Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN.

 

Konferencja Analiza DNA - Praktyka

Poznań, 90-10.10.2014 r.

 

W dniach 9-10.10.2014 r. odbyła się w Poznaniu Konferencja Naukowa „Analiza DNA - praktyka” zorganizowana przez Stowarzyszenie Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polską Fundację na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN. W Konferencji, która odbyła się w siedzibie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, wzięło udział 150 uczestników ze Szczecina, Gdańska, Białegostoku, Bydgoszczy, Warszawy, Wrocławia, Sosnowca, Lublina, Krakowa, Rzeszowa, Giecza oraz Poznania i okolic.

W Konferencji uczestniczyły osoby zajmujące się analizą DNA ukierunkowaną na cele praktyczne. Obecnie bardzo wiele badań wykonywanych dla potrzeb medycznych włączyło do swojego zakresu badań analizę DNA. Powszechna dostępność do badań molekularnych nie jest jednak jednoznaczna z pełnym zrozumieniem poszczególnych etapów pracy, szczególnie w aspekcie prac prowadzonych w różnych dziedzinach. Uczestnicy Konferencji uzyskali certyfikat i 10 punktów edukacyjnych przyznanych przez Krajowa Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.

Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji przewodniczył prof. dr hab. Ryszard Słomski, przy współpracy z prof. dr hab. Jerzym Naskalskim, prof. dr hab. Agnieszką Seremak-Mrozikiewicz oraz prof. dr hab. Anną Latos-Bieleńską.

Podczas Konferencji przedstawiono wymogi prawne dotyczące medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania immunologiczne i genetyczne, prawne i jakościowe aspekty badań molekularnych opartych na analizie DNA, projektowanie, optymalizację i walidację metod badawczych opartych na PCR w czasie rzeczywistym, analizy molekularne DNA w wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych, badania DNA w nieswoistych chorobach zapalnych jelit, profilowanie farmakogenetyczne w medycynie spersonalizowanej, znaczenie badań polimorfizmów genetycznych u ciężarnych, zastosowanie FISH w hematoonkologii, badania DNA w chorobach neuromięśniowych, zastosowanie metod analizy DNA w immunologii klinicznej, badania DNA u bliźniąt, badania DNA w medycynie sądowej i kryminalistyce, badania genetyczne w sporcie, archeologię molekularną oraz badania DNA w biotechnologii.

Uczestnicy Konferencji otrzymali książkę pt. Analiza DNA – Praktyka, która ukazała się w przeddzień konferencji, w której zostały zamieszczone rozdziały przygotowane przez wykładowców. Wydruk książki został dofinansowany przez Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. Opisane w książce przykłady badań powstały we współpracy z firmami, które sponsorowały konferencję: ABO, ANALITYK, BLIRT, Dział DNA-Gdańsk, Elkabe, HVD, Kendrolab, Meranco, OpenExome oraz Sarstedt.

 

 


 

 

 

Subcategories