Aktualności i wydarzenia

W grudniu 2020 r. z inicjatywy „Nauka przeciw pandemii” powstało opracowanie przybliżające informacje o szczepieniach, stosowanych technologiach i konieczności walki z pandemią.
Biała księga „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność” przedstawia medyczne uzasadnienie szczepień, przykładowe pandemie wirusowe w historii i zastosowanie szczepionek z sukcesem, uzasadnia stosowanie szczepionek w zwalczaniu chorób wirusowych. Wskazuje na skalę obecnie pandemii wirusem SARS-CoV-2 oraz brak dostępnych środków zapobiegawczych oraz znaczenie masowych szczepień. W kolejnych rozdziałach porusza wykorzystanie technologii opartej o mRNA do szybkiego uzyskiwania szczepionek nowej generacji. Wyjaśnia działanie układu odpornościowego i stosowane typy szczepionek. Kolejne rozdziały zostały poświęcone omówienie dostępnej wiedzy na temat wirusa SARS-CoV2, znaczenie nowych szczepionek i sposoby ich uzyskiwania oraz oceny jak również omawia plan szczepień i znaczenie przeprowadzenia szerokich szczepień.
Podsumowując, jest to bardzo cenne opracowanie o bardzo aktualnym znaczeniu.
Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN w pełni popiera tę inicjatywę i zaprasza do zapoznania się z białą księgą „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność”.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://naukaprzeciwpandemii.pl/ 

 

pobierz Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność

W dniu 15 grudnia 2020 r. Zespół ds. COVID-19 przy Prezesie PAN przedstawił stanowisko wobec szczepień przeciw COVID-19 (Stanowisko 7). Odnosi się do czasu trwania pandemii COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, znaczenia szczepień, ich konieczności oraz narzucających się zapytań. Stanowisko wskazuje, że osoby zaszczepione w ogromnej większości przypadków nie zachorują na COVID-19, a w przypadku zakażenia przejdą chorobę łagodnie. Osoby zaszczepione nie będą zakażały innych w ogóle lub w rzadkich przypadkach zachorowań będą zakażały w mniejszym stopniu, przy czzym powszechność szczepień umożliwi wygaśnięcie epidemii.
Konieczność szczepień podkreśla Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, który w dniu 7 grudnia 2020 r. wystosował apel i list otwarty skierowany do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz do wiadomości Sejmu RP, Senatu RP i środków masowego przekazu.
Również Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Wakcynologii przedstawił w dniu 11 grudnia 2020 r. Stanowisko dotyczące konieczności szczepień przeciw COVID-19 oparte o konieczność przedstawiania rzetelnych informacji dotyczących szczepień, skierowane do Ministra Zdrowia.

Stanowisko 7 - PAN

Stanowisko ZG PTEiLChZ

Stanowisko ZG PTW