Aktualności i wydarzenia

Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN od początku nowej kadencji intensywnie włączył się w dyskusję na temat metod walki z pandemią SARS-CoV-2, z metodami genetycznymi na czele. W swych szeregach skupia najwybitniejszych krajowych specjalistów w tym zakresie. Obecny stan rozwoju epidemii w Polsce skłania Prezydium Komitetu do przedstawienia konkluzji w tej materii:
1. Na obecnym stanie wiedzy liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem zależy od tego, na ile faktycznie przeprowadzane są masowe testy genetyczne wykrywające zakażenie SARS-CoV-2. Testowanie jest jedynym obiektywnym sposobem oceny epidemii i jej ewolucji. Wykrywanie bezobjawowych nosicieli stanowi krytyczny element prowadzący do przerwania łańcucha transmisji poziomej. Skuteczna polityka w tym zakresie, poza oczywistym zyskiem w zakresie zdrowia publicznego, prowadzi do znacznych oszczędności w skali makroekonomicznej.
2. Wg najnowszych danych European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) Polska jest jednym z dwóch krajów europejskich, w których poziom zakażenia nadal rośnie. Stąd ciągle niepokojąco mała liczba testów genetycznych SARS-CoV-2 wykonywana w Polsce powinna zostać radykalnie zwiększona na poziomie całej populacji, nie tylko w obszarach już zidentyfikowanych ognisk zakażenia. W obliczu aktywnej transmisji poziomej zapewne będą one pojawiać się nadal, w sposób nie zawsze dający się przewidzieć.
3. Testy na masową skalę powinny być przeprowadzane przez właściwe laboratoria, zidentyfikowane z listy laboratoriów COVID-19 Ministerstwa Zdrowia; z obecnych na niej (stan na 10.06.2020) 153 podmiotów, tylko niektóre są w stanie i są chętne wykonywać testy w systemie wysokoprzepustowym.
4. System analizy genetycznej SARS-CoV-2 powinien zostać centralnie zharmonizowany logistycznie w skali kraju – obecnie niektóre regiony, z ogniskami zakażeń włącznie, cierpią z powodu braku możliwości sprawnego wykonywania testów, podczas gdy w innych regionach właściwie przygotowane laboratoria nie wykorzystują swej mocy przerobowej. Zwiększenie liczby próbek kierowanych na badania jest absolutnym wymogiem chwili.
5. Wskazane laboratoria powinny zostać w trybie natychmiastowym dofinansowane z centralnej puli rezerwy rządowej celem istotnego podniesienia ich wydolności diagnostycznej. Z tego samego źródła powinny zostać sfinansowane badania wszystkich osób, które z racji wykonywanego zawodu mają styczność z zakażeniem SARS-CoV-2; badania takie powinny być wykonywane cyklicznie, w racjonalnie ustalonych odstępach czasowych.

Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN deklaruje pełną gotowość doradczą w przedmiotowej tematyce.

Przewodniczący Komitetu 
Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN

prof. dr hab. med. Michał Witt

 

COVID-19 stanowisko Komitetu

W dniu 9.03.2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, na którym prof. dr hab. Witold Rużyłło wręczył członkom nominacje na kadencje 2020-2023. Na przewodniczącego Komitetu został wybrany prof. Michał Witt, dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN, wiceprzewodniczącym został prof. Jerzy Bal z Instytutu Matki i Dziecka, a w skład Prezydium weszli prof. dr hab. Andrzej Pławski i prof. dr hab. Ryszard Słomski z Instytutu Genetyki Człowieka PAN oraz sekretarz naukowy dr hab. Marlena Szalata z Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Prof. Rużyłło wręczył prof. Słomskiemu podziękowania za dotychczasowe przewodniczenie Komitetowi przez trzy czteroletnie kadencje. Ponadto prof. Słomski został wybrany Honorowym Przewodniczącym Komitetu. Skład Komitetu poszerzono o specjalistę, prof. IGC PAN dr hab. Natalię Rozwadowską z Instytutu Genetyki Człowieka PAN, która od kilku lat współpracuje z International Council for Laboratory Animal Science (ICLAS).
W części drugiej dr Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił aktualne problemy dotyczące koronawirusa i walki z nim na świecie i w Polsce. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem i dyskusją. Z kolei prof. Ryszard Słomski przedstawił doniesienie o możliwościach zastosowania modyfikowanych nanofiltrów do walki z koronawirusem.
Prof. Słomski wskazał, że można wykorzystać nanoprzędzenie i modyfikacje filtrów z badań wykonanych w projekcie Nanomitex w Poznaniu wykorzystano kontrolne cząstki wirusowe jak i aktywne patogenne wirusy.

 

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, Uchwałą podjętą przez Zebranie Plenarne w dniu 22 listopada 2018 r., przyznał nagrody naukowe i wyróżnienia. Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego trafił do prof. dr hab. Michała Witta, Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu oraz członka naszego Komitetu za wybitne wyniki badań naukowych z zakresu genetyki klinicznej człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki mukowiscydozy i zespołu nieruchomych rzęsek oraz rozwijanie poradnictwa genetycznego. 
Uroczystość wręczenia dyplomów Nagród Naukowych i Wyróżnień Wydziału Nauk Medycznych PAN odbyła się 13 grudnia 2018 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72.

Serdecznie gratulujemy!!!


Koronawirusy (CoV) to duża rodzina wirusów, które powodują choroby, od zwykłego przeziębienia do poważniejszych chorób, takich jak Blisko Wschodni zespół oddechowy (MERS-CoV) i zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV). Nowy koronawirus (nCoV) to szczep, który nie został wcześniej zidentyfikowany u ludzi, prowadzi do wystąpienia choroby nazwanej COVID-19. Koronawirusy są odzwierzęce, są przenoszone między zwierzętami i ludźmi. Szczegółowe badania wykazały, że SARS-CoV został przeniesiony z pagumy chińskiej (łaskun chiński, Paguma larvata) na ludzi, a MERS-CoV z dromaderów na ludzi. Kilka znanych koronawirusów, które nie zainfekowały jeszcze ludzi krąży u zwierząt.
31 grudnia 2019 r. WHO została zaalarmowana o kilku przypadkach zapalenia płuc w mieście Wuhan w chińskiej prowincji Hubei. Wirus nie jest podobny do żadnego innego znanego wirusa. To wzbudziło obawy, ponieważ nie wiadomo, jak wpływa na ludzi. Tydzień później, 7 stycznia 2020 r., chińskie władze potwierdziły, że zidentyfikowały nowego wirusa. Nowy wirus został tymczasowo nazwany „2019-nCoV”, a od 12 lutego 2020 jest znany jako koronawirus ostrego zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) i prowadzi do wystąpienia choroby nazwanej COVID-19. WHO współpracuje z chińskimi władzami i globalnymi ekspertami od dnia poinformowania, aby dowiedzieć się więcej o wirusie, w jaki sposób wpływa on na ludzi i w jaki sposób można go leczyć.
Typowe objawy infekcji obejmują objawy ze strony układu oddechowego, gorączkę, kaszel, duszność i trudności w oddychaniu. W cięższych przypadkach infekcja może powodować zapalenie płuc, ciężki ostry zespół oddechowy, niewydolność nerek, a nawet śmierć.

 

Aktualny zasięg infekcji

 

 

 

 

Poznań, dnia 4.12.2018 r.

Uchwała nr 2/2018
z dnia 4 grudnia 2018 r.

Na posiedzeniu Plenarnym Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN została podjęta Uchwała w sprawie poparcia wniosku o starań o przywrócenie biotechnologii do wykazu dziedzin i dyscyplin.
 
Prof. dr hab. Ryszard Słomski
Przewodniczący Komitetu

Podkategorie