Poznańskie Dni Cytometrii i Immunopatologii, Poznań 16-17.05.2013

   

     W dniach 16 do 17 maja br. odbędzie się w Poznaniu konferencja poświęcona cytometrii obrazowej, przepływowej, mikroskopii konfokalnej oraz diagnostyce chorób o podłożu immunologicznym. Organizatorami wydarzenia są Katedra i Zakład Biologii Komórki oraz Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Konferencja stanowi kontynuację dwóch cyklicznych konferencji organizowanych przez Profesorów Jerzego B. Warchoła i Jana Żeromskiego - „Cytometrii w diagnostyce lekarskiej” i „Postępów Immunopatologii w diagnostyce klinicznej”.

        Obrady odbędą się w siedzibie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, przy ulicy Wieniawskiego 17/19. Organizatorzy Konferencji: Katedra i Zakład Biologii Komórki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Cytometrii, Oddział Poznański, Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Oddział Poznański, Polskie Towarzystwo Biologii Komórki, Oddziałał Poznański, Komisja Nauk Medycznych PAN, Oddział Poznański, Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN, Stowarzyszenie Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce.

    

Więcej informacji na stronie Konferencji

    

http://www.cytometria2013.pl