Stanowisko Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej w sprawie wypowiedzi Ks. Prof. Franciszka Longchamps de Bérier dotyczącej dzieci urodzonych w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego.

 

Na posiedzeniu plenarnym Komitetu w dniu 05.03.2013 roku, przedyskutowano wypowiedź Ks. Prof. Franciszka Longchamps de Bérier zamieszczoną w tygodniku Uważam Rze w dniu 10.02.2013 roku, w której stwierdził: „Są tacy lekarze, którzy po pierwszym spojrzeniu na twarz dziecka wiedzą, że zostało poczęte z in vitro. Bo ma dotykową bruzdę, która jest charakterystyczna dla pewnego zespołu wad genetycznych”. Komitet, w skład którego wchodzą wybitni genetycy człowieka, przyjął, że w świetle obecnego stanu wiedzy nie można wskazać różnic w wyglądzie dzieci, które zostały poczęte drogą naturalną lub z zastosowaniem technik wspomaganego rozrodu. Dzieci rodzące się dzięki tym technikom nie posiadają żadnych cech wskazujących na charakter ich poczęcia. Stan zdrowia milionów dzieci urodzonych w wyniku zastosowania różnych metod wspomaganego rozrodu jest przedmiotem specjalistycznych analiz prowadzonych na całym świecie. Wszystkie dane w tym zakresie muszą być gromadzone z zachowaniem wysokich standardów metodologicznych i nie powinna temu towarzyszyć nadinterpretacja wyników.

   

 

Prof. dr hab. Ryszard Słomski

 

Przewodniczący Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej

 

 

Odpowiedź dla Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian"