Analiza DNA - Praktyka. Red. R. Słomski, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 1-306, 2014

 

Książka „Analiza DNA – Praktyka” skierowana jest do osób zajmujących się analizą DNA ukierunkowaną na cele praktyczne. Powstała z inicjatywy prof. dr hab. Ryszarda Słomskiego, który jest profesorem zwyczajnym, kierownikiem Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zastępcą dyrektora ds. naukowych w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, biegłym sądowym z zakresu genetyki człowieka oraz specjalistą z zakresu genetyki laboratoryjnej. Profesor Słomski jest w kraju pionierem badań DNA dla potrzeb diagnostycznych oraz prekursorem upowszechnienia diagnostyki molekularnej. Jako pierwszy wykonał badania z zakresu odcisku genetycznego i amplifikacji DNA metodą PCR i zajmuje się diagnostyką molekularną chorób genetycznych, charakterystyką nowych genów człowieka, biotechnologią, badaniami medyczno-sądowymi i badaniem DNA z wykopalisk.

Wszystkie rozdziały w książce „Analiza DNA – Praktyka” zostały opracowane w zespołach zajmujących się rutynowo określoną tematyką i obejmują rys historyczny dotyczący wprowadzenia badań DNA w danej dziedzinie, przykłady wdrożenia badań DNA w praktyce wraz z przykładami wyników badań, w tym własnymi danymi. Nakreślono udział badań DNA w odniesieniu do innych badań oraz kierunki rozwoju badań w najbliższych latach. Książka „Analiza DNA – Praktyka” stanowi kontynuację „Analizy DNA – Teorii i Praktyki”, pod redakcją prof. Słomskiego, która ukazała się w nakładzie ponad 3000 egzemplarzy i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Uzyskała też Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszy podręcznik i skrypt akademicki w 2008 r.

 

Obecnie bardzo wiele badań wykonywanych dla potrzeb medycznych włączyło do swojego zakresu analizę DNA, RNA i białka. Powszechna dostępność do badań molekularnych nie jest jednak jednoznaczna z pełnym zrozumieniem poszczególnych etapów pracy, szczególnie w aspekcie prac prowadzonych w różnych dziedzinach. Niniejsza pozycja ma za zadanie uzupełnić wiedzę w tym zakresie. Zagadnienia prezentowane w książce obejmują prawne i jakościowe aspekty badań molekularnych opartych na analizie DNA  jak również bardzo cenne wskazówki związane z projektowaniem, optymalizacją i walidacją metod badawczych opartych na PCR w czasie rzeczywistym, ze względu na powszechne włączenie tej metody do rutynowych metod molekularnych opracowane w ośrodku poznańskim na Uniwersytecie Medycznym i w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu (dr Joanna Bartkowiak-Wieczorek i dr Maciej Hołysz). Kolejne rozdziały poświęcone są zastosowaniu analiz molekularnych DNA w wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w oparciu o warsztat badawczy zespołu prof. Grzegorza Kurzawskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Praktyczne zastosowania analiz DNA w immunologii klinicznej przedstawił zespół Konsultanta Krajowego prof. Macieja Siedlara z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przedstawiono rozdziały poświęcone profilowaniu farmakogenetycznemu w medycynie spersonalizowanej (dr Anna Bogacz) i znaczeniu badań polimorfizmów genetycznych u ciężarnych (prof. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz). Dużym zainteresowaniem będzie cieszył się z pewnością rozdział poświęcony zastosowaniu fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ w hematoonkologii powstały w oparciu o doświadczenia pracowników Instytutu Genetyki Człowieka PAN i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (prof. nadzw. Małgorzata Jarmuż-Szymczak). Nie zabrakło również zagadnień realizowanych w zespole prof. Ryszarda Słomskiego związanych z badaniami DNA w chorobach nerwowomięśniowych (mgr Marta Kaczmarek-Ryś), analizami DNA u bliźniąt (prof. nadzw. Krystyna Cieślik, prof. Ryszard Słomski) jak i w nieswoistych chorobach zapalnych jelit (dr Marzena Skrzypczak-Zielińska, prof. nadzw. Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja), które wykonywane są w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Prof. nadzw. Piotr Gronek z AWF przedstawił rozdział dotyczący uwarunkowań genetycznych w sporcie, która to dziedzina zaczyna się dopiero rozwijać i już obecnie poświęca się jej wiele uwagi. Rozdziały poświęcone badaniom DNA w medycynie sądowej i kryminalistyce oraz archeologii molekularnej przedstawione zostały przez prof. Ryszarda Słomskiego. Rozszerzenie stanowić będzie rozdział poświęcony zastosowaniu analiz DNA w biotechnologii (dr hab. Daniel Lipiński, prof. Ryszard Słomski) oraz rozdział metodyczny przedstawiający obowiązujące nazewnictwo zmian obserwowanych na poziomie kwasów nukleinowych i białek, a wykrywanych w badaniach przedstawionych w powyższy rozdziałach.

Książka powstała w wyniku współpracy Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Polskiej Fundacji na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN.

 

Słowa kluczowe: DNA, RNA, PCR, PCR w czasie rzeczywistym, diagnostyka molekularna, warianty DNA, walidacja badań DNA

 

 

Sprzedaż książek prowadzi księgarnia ŻAK

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Collegium Maximum

Księgarnia ŻAK

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel./faks 61 848 7542

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.