Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 7 lipca 2015 r. zmarła Pani Profesor Irena Hausmanowa-Petrusewicz, członek rzeczywisty PAN, nestorka polskiej neurologii, o historycznych zasługach dla rozwoju tej specjalności medycyny. Pani Profesor od podstaw stworzyła w Polsce kierunek nauk neurologicznych dotyczący schorzeń nerwowo-mięśniowych. Była wychowawczynią wielu pokoleń lekarzy neurologów i naukowców - neurobiologów. Stanowiła światowy autorytet; Jej publikacje ukazywały się w czasopismach o najwyższej renomie. Od wielu lat była członkiem Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN.