W grudniu 2020 r. z inicjatywy „Nauka przeciw pandemii” powstało opracowanie przybliżające informacje o szczepieniach, stosowanych technologiach i konieczności walki z pandemią.
Biała księga „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność” przedstawia medyczne uzasadnienie szczepień, przykładowe pandemie wirusowe w historii i zastosowanie szczepionek z sukcesem, uzasadnia stosowanie szczepionek w zwalczaniu chorób wirusowych. Wskazuje na skalę obecnie pandemii wirusem SARS-CoV-2 oraz brak dostępnych środków zapobiegawczych oraz znaczenie masowych szczepień. W kolejnych rozdziałach porusza wykorzystanie technologii opartej o mRNA do szybkiego uzyskiwania szczepionek nowej generacji. Wyjaśnia działanie układu odpornościowego i stosowane typy szczepionek. Kolejne rozdziały zostały poświęcone omówienie dostępnej wiedzy na temat wirusa SARS-CoV2, znaczenie nowych szczepionek i sposoby ich uzyskiwania oraz oceny jak również omawia plan szczepień i znaczenie przeprowadzenia szerokich szczepień.
Podsumowując, jest to bardzo cenne opracowanie o bardzo aktualnym znaczeniu.
Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN w pełni popiera tę inicjatywę i zaprasza do zapoznania się z białą księgą „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność”.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://naukaprzeciwpandemii.pl/ 

 

pobierz Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność