Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Informacyjnym Komisji Genetyki Człowieka przy Komitecie Patofizjologii Komórki PAN przygotowanym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w 1989 r. Poniżej zamieszono słowo wstępne prof. Jacka Zaremby.

 

Celem niniejszego Biuletynu, który zamierzamy wydawać jeden raz w roku będzie przekazywanie członkom Komisji informacji dotyczących niektórych aktualnych problemów dotyczących genetyki człowieka w Polsce. Mamy nadzieję, że przyczyni się on w pewnym stopniu do zacieśnienia współpracy pomiędzy członkami Komisji Genetyki Człowieka a także pomiędzy ośrodkami zajmującymi się genetyką człowieka na terenie kraju.
W tym zeszycie zamieszczamy listę członków Komisji Genetyki Człowieka wraz z adresami oraz listę trudniej osiągalnych pozycji książkowych i czasopism poświęconych genetyce człowieka, które są w posiadaniu poszczególnych ośrodków. Mamy nadzieję, że w tym trudnym okresie, który charakteryzuje się m.in. słabym dostępem do literatury zagranicznej informacja ta przyczyni się przynajmniej do lepszego wykorzystania skromnych źródeł 
Ponadto zamieszczamy w biuletynie 2 doniesienia, które ilustrują problematykę badań prenatalnych w kraju do roku 1988. Jest to referat wygłoszony na Konferencji Krajów Socjalistycznych na temat badań prenatalnych, która odbyła się w Mariańskich Łaźniach, 10-13 kwietnia 1988.
Druga publikacja, którą zamieszczamy stanowi zwięzły przegląd postępów w analizie cytogenetycznej litych guzów u człowieka. Zamierzeniem naszym jest publikowanie podobnych krótkich doniesień, które będą okresowo przygotowywane przez poszczególne grupy tematyczne wchodzące w skład Komisji. Liczymy na to, że w pewnym stopniu pomoże to poszczególnym członkom Komisu choćby w pobieżnym zorientowaniu się w aktualnym stanie wiedzy w różnych działach genetyki człowieka.
Będziemy wdzięczni członkom Komisu i osobom, które zechcą zapoznać się z treścią tego biuletynu za uwagi na temat jego celowości oraz za propozycje dotyczące problemów czy informacji, które należałoby w nim zamieszczać.
Warszawa, 1989
Jacek Zaremba

Biuletyn Informacyjny 

wróć