Plenarne posiedzenie Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN odbyło się w dniu 6 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w formie on-line.

Program posiedzenia

1. Prof. dr hab. Maria M. Sąsiadek (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Znaczenie badań genetycznych dla personalizowanej opieki nad pacjentami z dziedzicznymi zespołami zwiększonego ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe oraz nad pacjentami z nowotworami sporadycznymi

2. prof. dr hab. Olga Haus (Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy)

Badania genetyczne w hematoonkologii. Ćwierć wieku leczenia celowanego

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski