Plenarne posiedzenie Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN odbyło się w dniu 20 marca 2023 r. w siedzibie PAN w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Podczas posiedzenie przedstawiono dwa wykłady: 

1. Prof. dr hab. Ewa Ziętkiewicz (Instytut Genetyki Człowieka PAN)

Badania genomów wymarłych homininów i ewolucji człowieka; Svante Pääbo – nagroda Nobla 2022 w dziedzinie fizjologii i medycyny pobierz

2. Dr hab. Natalia Rozwadowska, prof. IGC (Instytut Genetyki Człowieka PAN)

Inicjatywa na rzecz odpowiedzialnych badań nad terapiami komórkowymi i komórkami macierzystymi.

https://pan.pl/blog/inicjatywa-na-rzecz-odpowiedzialnych-badan-nad-terapiami-komorkowymi-i-komorkami-macierzystymi/

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski