Uprzejmie zapraszamy na plenarne posiedzenie Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, które odbędzie się w dniu 20 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali nr 2604 (XXVI piętro) w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Program posiedzenia

1. Prof. dr hab. Ewa Ziętkiewicz (Instytut Genetyki Człowieka PAN)

Badania genomów wymarłych homininów i ewolucji człowieka; Svante Paabo – nagroda Nobla 2022 w dziedzinie fizjologii i medycyny.

2. Dr hab. Natalia Rozwadowska, prof. IGC (Instytut Genetyki Człowieka PAN)

Inicjatywa na rzecz odpowiedzialnych badań nad terapiami komórkowymi i komórkami macierzystymi.

https://pan.pl/blog/inicjatywa-na-rzecz-odpowiedzialnych-badan-nad-terapiami-komorkowymi-i-komorkami-macierzystymi/

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski