Grono naukowców skupionych w Komitecie reprezentuje szeroki wachlarz dziedzin biologii i medycyny. Wielu z nich jest znanych nie tylko w naukowych środowiskach biologicznych i medycznych w Polsce, ale i za granicą - byli i są autorytetami w swoich dziedzinach. Wobec rozkwitu podstawowych nauk medycznych i całej współczesnej medycyny obecny Komitet stoi przed licznymi wyzwaniami. Społeczeństwo z obawą patrzy na Janusowe oblicze nowoczesnej nauki i pragnie naukowego uzasadnienia lepszej przyszłości. Dlatego też w czasach chaosu informacyjnego i medialnych przekłamań, dalszy rozwój nauki wymaga istnienia niezależnych gremiów naukowców o dużym autorytecie, tak aby prawdziwa wiedza właściwie służyła dobru ogólnemu.

Stąd też zasadniczym kierunkiem działania Komitetu jest popularyzacja współczesnych osiągnięć nauk biologicznych i medycznych, szczególnie w środowiskach młodych naukowców i studentów. Cel ten realizowany jest poprzez organizowanie szkół i konferencji, na których młodzi adepci nauki zapoznają się z możliwościami zastosowania najnowszych technik molekularnych w biologii i medycynie oraz z aktualnymi odkryciami naukowymi z wielu dziedzin, jak np. z genetyki molekularnej, onkologii, patologii molekularnej lub biologii rozrodu człowieka. Zwraca się uwagę na aspekty bioetyczne związane z gwałtownym rozwojem genetyki i nauk medycznych. Ponadto Komitet stara się, w miarę możliwości, krytycznie oceniać i popularyzować najnowsze problemy związane z rozwojem współczesnej medycyny wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów wiarygodności i ewentualnych konsekwencji wprowadzania nowoczesnych metod diagnostyki i terapii. Dotychczas, ten drugi cel napotyka na duże trudności w kontaktach z mediami polskimi.
W tym celu stworzona została niniejsza witryna internetowa, która w pierwszej fazie będzie „oknem informacyjnym” Komitetu, aby w drugiej stać się miejscem wymiany i dyskusji ze społeczeństwem na temat często spektakularnych osiągnięć nauk podstawowych, a szczególnie nauk medycznych.

 

Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon, czł. koresp. PAN i PAU