List do członków Wydziału VI PAN – 19.09.2008Z wielkim żalem informuję, ze w dniu 12 września 2008 r. zmarł w Krakowie członek naszego Wydziału, wybitny patomorfolog, prof. dr Jerzy Stachura, czł. koresp. PAN, czł. PAU. Prof. Stachura prowadził badania w wielu kierunkach, w tym histochemii, gastroenterologii, onkologii i patologii molekularnej.
Do najważniejszych osiągnięć naukowych prof. Stachury zaliczyć należy wykazanie, że zjawisko cytoprotekcji nie jest ograniczone tylko do przewodu pokarmowego, lecz zachodzi także w wątrobie. Badania te spotkały się z bardzo szerokim oddźwiękiem , publikowane były w czasopiśmie Gastroenterology. W badaniach nad mechanizmem gastroprotekcji wyjaśnił sekwencję zmian i rolę utrzymania przepływu krwi. Prowadził bardzo ciekawe badania nad procesem gojenia błony śluzowej żołądka i jej adaptacją do czynników uszkadzających. Wykazał rolę czynników wzrostu i ich receptorów w tych procesach adaptacyjnych. Dużą część prac badawczych prof. Stachury stanowią badania markerów immunohistochemicznych nowotworów oraz markerów prognostycznych i progresji nowotworów. Wyjaśnił zjawisko zmienności molekularnej raka jelita grubego w Polsce na przestrzeni ostatnich 30 lat, a także znaczenie niestabilności mikrosatelit DNA w rokowaniu raka żołądka.
W ostatnich latach prof. Jerzy Stachura zainicjował cykl wielodyscyplinarnego ustalania zaleceń diagnostycznych Polskiego Towarzystwa Patologów w niektórych typach nowotworów. Zalecenia te opracowane we współpracy z innymi towarzystwami (onkologicznym, dermatologicznym, chirurgicznym) mają istotne znaczenie dla rozwinięcia na terenie kraju systemu kontroli jakości w patomorfologii, zwłaszcza w zakresie rozpoznawania nowotworów. Był więc prof. Stachura nie tylko wybitnym uczonym i nauczycielem akademickim, ale także wielce zasłużonym organizatorem systemu utrzymywania wysokiego poziomu diagnostycznego i naukowego polskiej patomorfologii.
Prof. Stachura opublikował ok. 300 prac badawczych, w tym ponad 200 w czasopismach o randze międzynarodowej. Był członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Patologów i wielu innych towarzystw naukowych międzynarodowych i krajowych. Wyróżniony nagrodą Wydziału Nauk Medycznych PAN im. J. Śniadeckiego w roku 1995.
Medycyna oraz Polska Akademia Nauk poniosły bolesną stratę.

Prof. Wojciech Kostowski
Przewodniczący Wydziału Nauk Medycznych