Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN

 • Pierwsze posiedzenie KGCiPM PAN, koronawirus, Warszawa 9.03.2020

  W dniu 9.03.2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, na którym prof. dr hab. Witold Rużyłło wręczył członkom nominacje na kadencje 2020-2023. Na przewodniczącego Komitetu został wybrany prof. Michał Witt, dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN, wiceprzewodniczącym został prof. Jerzy Bal z Instytutu Matki i Dziecka, a w skład Prezydium weszli prof. dr hab. Andrzej Pławski i prof. dr hab. Ryszard Słomski z Instytutu Genetyki Człowieka PAN oraz sekretarz naukowy dr hab. Marlena Szalata z Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
  Prof. Rużyłło wręczył prof. Słomskiemu podziękowania za dotychczasowe przewodniczenie Komitetowi przez trzy czteroletnie kadencje. Ponadto prof. Słomski został wybrany Honorowym Przewodniczącym Komitetu. Skład Komitetu poszerzono o specjalistę, prof. IGC PAN dr hab. Natalię Rozwadowską z Instytutu Genetyki Człowieka PAN, która od kilku lat współpracuje z International Council for Laboratory Animal Science (ICLAS).
  W części drugiej dr Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił aktualne problemy dotyczące koronawirusa i walki z nim na świecie i w Polsce. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem i dyskusją. Z kolei prof. Ryszard Słomski przedstawił doniesienie o możliwościach zastosowania modyfikowanych nanofiltrów do walki z koronawirusem.
  Prof. Słomski wskazał, że można wykorzystać nanoprzędzenie i modyfikacje filtrów z badań wykonanych w projekcie Nanomitex w Poznaniu wykorzystano kontrolne cząstki wirusowe jak i aktywne patogenne wirusy.

   

   

   

   

 • Uchwała nr 1/2018 z dnia 16 marca 2018 r.

  Poznań, dnia 16.03.2018 r.
   
  Uchwała nr 1/2018
  z dnia 16 marca 2018 r.

  Na posiedzeniu Plenarnym Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN została podjęta Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie prof. dr hab. n. med. Michałowi Wittowi Medalu im. Jędrzeja Śniadeckiego za wybitne osiągnięcia naukowe, działalność popularyzatorską na rzecz medycyny, działalność organizacyjną oraz działalność w poradnictwie genetycznym.
   
  Prof. dr hab. Ryszard Słomski
  Przewodniczący Komitetu
 • Uchwała nr 2/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.

  Poznań, dnia 4.12.2018 r.

  Uchwała nr 2/2018
  z dnia 4 grudnia 2018 r.

  Na posiedzeniu Plenarnym Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN została podjęta Uchwała w sprawie poparcia wniosku o starań o przywrócenie biotechnologii do wykazu dziedzin i dyscyplin.
   
  Prof. dr hab. Ryszard Słomski
  Przewodniczący Komitetu