IV Polski Kongres Genetyki, Poznań 10-13.09.2013

 

       W dniach 10-13 września 2013 r. odbył się w Poznaniu IV Polski Kongres Genetyki. Kongres spotkał się z niebywałym zainteresowaniem uczestników – zgłosiły się 683 osoby, które przedstawiły swoje osiągnięcia w formie 530 streszczeń, w tym 171 wykładów. Miejscem obrad było Centrum Konferencyjno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjno-Naukowego był prof. dr hab. Tadeusz Rorat z Instytutu Genetyki Roślin PAN.

        Bardzo znaczącym wydarzeniem były wykłady plenarne: M. Surma i A. Latos-Bieleńska (Z dziejów polskiej genetyki), S. Mundlos (The regulome – the Next Frontier in Human Genetics), R. Siebert (From chromosome analysis to genome sequencing: genetic and epigenetic analysis in malignant lymphomas), A. Schnieke (Genetic engineering in livestock: Porcine cancer models), A. Houben (How to become and to stay selfish? Or, the origin and regulation of B Chromosomes), J. Malicki (Zebrafish and Man: Complementary Model Organisms?), G. Węgrzyn (Bakteriofagi lambdoidalne: stary model badawczy – nowe niespodzianki). Najliczniej reprezentowany był dział Genetyki Człowieka (190 plakatów), następnie działy Genetyki Zwierząt i Genetyki Roślin (po 82 plakaty) oraz dział Genetyki Mikroorganizmów (16 plakatów).

        Autorzy doniesień ustnych i plakatów przedstawili bardzo wiele nowości, jednakże szereg wystąpień ustnych można już było wysłuchać wcześniej, przy innych wydarzeniach naukowych.

        Organizatorzy zadbali o uroczystą oprawę Kongresu, zapewnili posiłki i przygotowali uroczystą kolację w Iglicy, symbolu Międzynarodowych Targów Poznańskich.

     Więcej informacji na stronie http://www.kongresgenetyki2013.pl/.