W dniach 22 do 24 marca 2017 r. odbyła się w Poznaniu 9. Międzynarodowa Konferencja Współczesnej Onkologii z serii Cancer the Challenge of XXI Century, poświęcona opartej o genom precyzyjnej immunoterapii i terapii celowanej. Konferencja jest organizowana przez the University of Texas MD Anderson Cancer Center Houston, USA, II Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu oraz Międzynarodowy Instytut Onkologii Molekularnej w Poznaniu. Partnerzy: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka oraz Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN. Zagadnienia poruszane na konferencji obejmowały genom nowotworów, szeroko ujęty genom nowotworów (PanCancer Genome), proteomikę nowotworów, translację genomiki nowotworów, transkryptomikę, proteomikę, metabolomikę oraz diagnostykę i precyzyjną onkologię. Kolejna część konferencji poświęcona była komórkom macierzystym nowotworów w zakresie biologii i teranostyki (ang. theranostics, połączenie diagnostyki i terapii), mikrośrodowisku nowotworów i precyzyjnej teranostyce, genomowi człowieka i precyzyjnej teranostyce. Kolejne zagadnienia obejmowały postępy w precyzji immunoterapii (przedklinicznej i klinicznej), adopcyjne terapie komórkowe (TIL, CAR ...) oraz inne nowe podejścia.
W organizację Konferencji zaangażowany był prof. Andrzej Mackiewicz wraz ze współpracownikami.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=604&p=4127