W dniu 15 grudnia 2020 r. Zespół ds. COVID-19 przy Prezesie PAN przedstawił stanowisko wobec szczepień przeciw COVID-19 (Stanowisko 7). Odnosi się do czasu trwania pandemii COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, znaczenia szczepień, ich konieczności oraz narzucających się zapytań. Stanowisko wskazuje, że osoby zaszczepione w ogromnej większości przypadków nie zachorują na COVID-19, a w przypadku zakażenia przejdą chorobę łagodnie. Osoby zaszczepione nie będą zakażały innych w ogóle lub w rzadkich przypadkach zachorowań będą zakażały w mniejszym stopniu, przy czzym powszechność szczepień umożliwi wygaśnięcie epidemii.
Konieczność szczepień podkreśla Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, który w dniu 7 grudnia 2020 r. wystosował apel i list otwarty skierowany do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz do wiadomości Sejmu RP, Senatu RP i środków masowego przekazu.
Również Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Wakcynologii przedstawił w dniu 11 grudnia 2020 r. Stanowisko dotyczące konieczności szczepień przeciw COVID-19 oparte o konieczność przedstawiania rzetelnych informacji dotyczących szczepień, skierowane do Ministra Zdrowia.

Stanowisko 7 - PAN

Stanowisko ZG PTEiLChZ

Stanowisko ZG PTW